چرا خلاصه نویسی می کنیم ؟

متخصصان امر یادگیری، عقیده دارند که بخش کوچکی از هرکتاب ، (حدود 10%) مطالب مفید و اصلی برای یادگیری است و بقیه ی کتاب ، توضیحاتی اضافی برای یادگیری بهتر مطالب اصلی است. یادداشت برداری از مطالب اصلی ، به یادگیری بهتر کمک می کند.

فراگیری تکنیک‌های مختلف یادداشت برداری خود یک هنر است. چنان‌چه نظام منظمی از یادداشت برداری را متناسب با نوع مطالعه خود پیدا کنیم و در موقعیت‌های مختلف، یادداشت برداری نماییم به طوری که آن‌ها صحیح و قابل درک باشند، گام بزرگی در موفقیت و پیشرفت خود برداشته ایم. ما هنگام مطالعه، اطلاعات زیادی را بدست می آوریم، ولی به یاد سپردن تمامی آن‌ها غیر ممکن است. بنابراین مهارت در یادداشت برداری به سود ما خواهد بود. البته یادداشت برداری به این معنی نیست که تمام کلماتی را که استاد می‌گوید و یا از کسی می شنویم و یا تمام مطلب طولانی یک قسمت از کتاب یا مجله را بازنویسی کنیم، بلکه باید اصول یادداشت برداری را بیاموزیم و آن این است که تصمیم بگیریم چه زمان، چگونه و با چه طول و تفضیلی یادداشت برداریم. برای یک یادداشت برداری خوب به تمرین زیادی نیاز داریم.


ادامه مطلب ...